Co nového na Lešensku?

Vytrvalost firmy Lakovna Hajdík ve věci výstavby nové galvanovny v průmyslové zóně, která sousedí v prostředí naších místních částí obce Lešná, je neutuchající!

Nevzdávají se však ani občané Lešenska, kteří žijí v již zatíženém životním prostředí viz fota z jednoho krásného nědělního dopoledne.

Co zbývá, jak se bránit? Nechceme věřit, že názory (petice, stížnosti) prostých občanů budou zatlačeny do pozadí, proto burcujeme na všechny strany a doufáme, že zvítězí právo na život v lepším a zdravějším životním prostředí!

Expedice komise životního prostředí k pramenům Stanovnice

Stanovnice (nazývaná též Karolinka) je vodní nádrž nacházející se ve stejnojmenném údolí pohoří Javorníky, poblíž města Karolinka, v okrese Vsetín. Voda z vodního díla Stanovnice patří mezi nejkvalitnější v povodí Moravy, což nás odběratelé velice těší.  Mimochodem i obec Lešná, konkrétně – místní část Jasenice je napojena na vodovodní řád, využívající právě vodu ze Stanovnice!

Celý příspěvek

Výsledky Ukliďme Česko 2017

Členové ČSOP Jasenice, Za Zdravé Lešensko a ČČK se v sobotu 8. 4. 2017, i přes nepřízeň počasí, zúčastnili celostátní akce „Ukliďme Česko“ s výsledkem sběru cca 300 kg odpadu.

Jako tradičně jsme našli i kuriozní odpad!

Všem aktivním patří velké poděkování za účast! Věříme, že i příští rok bude pro nás výzvou!

Setkání s ministrem Životního prostředí Richardem Brabcem

Setkání s ministrem Životního prostředí Richardem Brabcem se konalo V Sýpce ve Valašském Meziříčí. Pan ministr nebyl ve Valašském Meziříčí poprvé. Mezi pozvanými byl i náš spolek Za Zdravé Lešensko. Na programu byly ekologické záležitosti týkající se kůrovce na Valašsku, přehrady Skalička, klimatických změn, vodního hospodářství a dalších – například  elektromobilů v budoucnosti!

Zúčastnění měli možnost diskutovat na palčivá témata. Pan ministr zhodnotil i úspěchy MŽP, včetně nepovedených záměrů.

Celá akce je dokumentována na FB města Valašské Meziříčí.

Sázíme stromy, a co bude dál?

Chtěla bych se s vámi podělit o radost z výsadby stromů – jeřábů kolem našich cest (Lešná – Vysoká, Jasenice) a v areálu mateřské školy. Byla to radostná práce. Nejvíce mne oslovilo, když jsme spolu s dětmi vedli rozhovor o tom, že kolem stromků, které nyní jako proutek s několika výhonky vkládají do jámy a přivazují ke kůlu, budou chodit někdy se svými dětmi, vnuky…

A to mne vedlo k zamyšlení nad vyvážeností péče o přírodu a životního prostředí kolem nás. Jaké to bude v okolí Lešné za 10, 20, 50 let? Stromy i děti dorostou do své dospělosti, ale jak se jim zde bude žít? Jaký pohled se jim naskytne, když si budou chtít odpočinout ve stínu jeřábů?

Na jednu stranu mne těší, že se lidé zajímají, jak kolem sebe něco zlepšit, ale mám velké obavy z nových záměrů využití průmyslové zóny, o kterých jsem se dočetla na webových stránkách obce. Kolik dalších nových továren, skladů a nových silnic přibude kolem nás? Stromy jeřábů jsou možná odolné vůči vzrůstajícímu znečištění, ale co my lidé? Zamysleme se nad tím, zda je v současné době stále důležité vytváření pracovních míst na úkor zhoršování již tak křeh rovnováhy zatíženého životního prostředí.

Přeji nám moudrost při nelehkém rozhodování a děkuji všem, kteří se jakkoliv podílejí na obnově a zlepšení životního prostředí na Lešensku.

Jeřábové aleje na Lešensku vysázeny

Poslední říjnové dny byly v okolí obcí Lešenska ve znamení výsadby stromů. Připravovali jsme se ale dlouho předtím. Děti ve škole vyráběly z přírodních materiálů v hodinách výtvarné výchovy a v hodinách informatiky navrhovaly plakáty a pozvánky na akci o výsadbě stromů.

Pro širokou veřejnost proběhla úterý 18. 10. 2016 přednáška o významu jeřabin pro člověka, zvěř i ptactvo. Na zámku v Lešné nás seznámil pan Mgr. Chumchal s využitím jeřabin a dalších léčivých bylin. Zároveň jsme si mohli prohlédnout velmi pěkné výrobky dětí z mateřské a základní školy z 2. třídy, které byly vytvořeny z přírodních materiálů a z jeřabin.

Seznámili jsme se s projektem o výsadbě jeřábů, který byl rozdělen do tří etap.

S výsadbou stromů jsme začínali 19. 10. 2016 v areálu Mateřské školy v Lešné. Zde byly vysázeny 3 kusy jeřábů – ptačí, oskeruše a břek, aby je děti mohly porovnávat a sledovat rozdíly mezi nimi. Stromečky si děti označily a budou se o ně starat.

V sobotu 22. 10. 2016 jsme vysadili 20 stromků jeřábů břek kolem silnice z Jasenice do Hostašovic. Byla to radostná práce. Díry již byly vyvrtány, tak jsme jen sadili, uvazovali a hnojili.

Celý příspěvek

Co příroda neschová

Padající listí, hnědnoucí rákos, schnoucí tráva, ranní opary a mlhy, to vše k podzimu patří. Na procházkách podzimní přírodou jsou to především barvy, které nás uchvátí svojí krásou.

Vždyť podzim není o tom, že lidi sedí zavření doma, protože se jim nikam nechce v ošklivém počasí. Podzim dává hodně možností. Například projít se do parku mezi listy. Uvidíte, ale hlavně uslyšíte to krásné šumění jako by vám někdo něco chtěl pošeptat něco jako: Pojď blíž, pojď a vezmi  si mě na památku, já ti to jednou oplatím. Vždyť to není tak těžké porozumět přírodě a hlavně podzimu.

Celý příspěvek