O našem spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a veřejně prospěšným spolkem občanů, za účelem vyvíjení aktivní činnosti na ochranu životního prostředí, zejména ovzduší a popularizaci tohoto cíle.

Základními cíli spolku jsou:

  • chránit přírodu, majetek a zdraví občanů před vlivy průmyslové činnosti, dopravy a jiných ohrožujících faktorů působících na lokalitu Lešenska, t.j. Lešná, Jasenice, Příluky, Lhotka nad Bečvou, Vysoká, Perná
  • propagace nutnosti ochrany zdravého životního prostředí v této lokalitě

Formami činnosti spolku jsou:

  • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)
  • organizování kampaní a petičních akcí na ochranu živ. prostředí, zejména ovzduší
  • účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy obyvatel