Zero waste

V měsíci dubnu pořádal spolek Za Zdravé Lešensko z. s. ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí při obci Lešná zajímavou akci pod názvem „HRAVĚ, ZDRAVĚ, LEVNĚ ANEB NÁPADY, JAK NEDĚLAT ODPADY“.

Poutavá přednáška Mgr. Dariny Husákové byla plná praktických tipů, jak ušetřit své zdraví, peněženku a ve finále i přírodu.

A tady přinášíme několik rad a odkazů na ekologické hospodaření v domácnosti:

Celý příspěvek

Ukliďme Česko 2023

Jako každoročně se uskutečnila v obci Lešná akce Ukliďme Česko. Letos se sešlo nejvíce účastníků v obci Lešná, zejména mladších, kteří si takto získávají vztah k ekologickému přístupu k přírodě. V obci Jasenice bylo účastníků po méně (jako každoročně), což svědčí o nízké součinnosti občanů v této místní části obce!

Nasbíraný odpad opět představoval některé rarity jako plechové zinkové pláty, gumy od kola, kus koberce a další zajímavé předměty.

Jelikož účastníci sbírali odpadky i kolem cest neodpustím si přidat jednu poznámku: projíždějící řidiči si zásadně pletou komunikace v obci se závodní dráhou! Toť jen z letošní praxe 😦

Hravě, zdravě, levně aneb nápady, jak nedělat odpady

3. dubna 2023 | 17:00–19:00 horní sál KD v Lešné

Poutavá přednáška plná praktických tipů jak ušetřit své zdraví, peněženku a ve finále i přírodu.

Dnešní doba nabízí hromadu různých možností. Je jen na nás, jestli půjdeme běžnou konvenční cestou plnou odpadků a často drahých, škodlivých zbytečností a nebo méně známou, avšak mnohokrát šetrnější i levnější cestou.

Veselou a poutavou přednáškou plnou praktických nápadů, jak i proč ušetřit své zdraví, peněženku a ve finále i přírodu vás provede energická lektorka Darina Husáková, která touto cestou jednoduchosti žije. Některé vychytávky si přímo osaháte, jiné očicháte nebo i ochutnáte. Každopádně to bude skvělý zážitek!

S sebou blok na poznámky a chuť experimentovat 🙂

Ukliďme Česko 2022

Letos mohla konečně po nouzovém stavu z minulých let proběhnout akce Ukliďme Česko, které se zpravidla účastní členové spolku ČSOP a Za Zdravé Lešensko. Opět se nasbíralo všeho možného dostatečné množství. Jako rarita nás tentokrát v Jasenickém potoce čekal kabát. Nejspíš někomu bylo moc horko a nevěděl, jak se ho zbavit 🙂 😦

Věříme, že příští rok bude odpadu zase o něco méně!

Reflexní terapie jako samoléčba

Spolek Za Zdravé Lešensko uspořádal v měsíci dubnu přednášku paní Radky Dvořákové na téma Reflexní terapie jako samoléčba.

Paní Radka Dvořáková si svou praxí a zkušenostmi vypracovala vlastní specifický postup na uvolnění krční páteře. Úspěšně kombinuje reflexní terapii s bylinnou léčbou a snaží se zachovávat celostní přístup ke zdraví svých zákazníků. Přednáška byla pro přítomné obohacující a hlavně praktická!

Ptačí hodinka: Jak dopadlo celorepublikové sčítání ptáků na krmítku

Každý rok se do Ptačí hodinky přidává více lidí, od loňska jejich počet stoupl o 8 000. Dohromady od 7. do 9. ledna sčítalo ptáky na krmítku 35 tisíc dobrovolníků, kteří tak pomáhají České společnosti ornitologické monitorovat přibývaní a ubývání jednotlivých druhů u nás. Nejpočetnějším hostem krmítek je sýkora koňadra a od loňska si polepšili strakapoudi, sojky, brhlíci či dlaskové.

Více se dozvíte zde.

Výsledky loňského zimního kola Živé zahrady

Pozorování provedlo celkem 231 zahrad. Nejvyšší hodnocení, 7,8 bodu získala zahrada ZŠ Jílové. Nejčastěji pozorovaným druhem byla sýkora koňadra (90%), následována kosem černým (88%) a sýkorou modřinkou (84%). Na 87% zahrad byly pozorováni vrabci. Bohužel část mapovatelů neuvedla, o jaký vrabčí druh se jednalo. Zajímavostí určitě je, že na každé jedenácté zahradě byla k vidění veverka. A na celkem 20ti zahradách neměli žádné ptačí krmítko.

Přírodní prameny v okolí Jasenice

Při svých toulkách krajinou kolem Jasenice a procházkách se členové ZO 4 ČSOP Jasenice zaměřili na přírodní prameny, které by zasloužili zviditelnit. O jednom takovém jsme již informovali před několika lety. Jedná se o pramen, který odtéká do Vysockého potoka a dál se vlévá do Jasenického potoka (viz obrázek 1). Druhým pramenem je právě pramen Vysockého potoka, který vyvěrá ze země na úpatí začínající lesíka pod místní části obce Lešná – Vysokou (obrázek 2). Členy ČSOP napadlo, že tyto místa by si zasloužila označení (nadstřešení), aby náhodní kolemjdoucí věděli, že právě zde pramení malé vodní toky, v současné době, kdy je voda a zvlášť ta přírodní, tak vzácná.

Na internetových stránkách (https://www.estudanky.eu) lze nalézt mapu studánek a pramenů. I když ty naše tam nejsou zaneseny, važme si těchto ojedinělých přírodních úkazů, jelikož jsou dnes vzácností! Poděkování patří nejen členům ZO4 ČSOP Jasenice, ale také naší obci Lešná, která činnost spolků každoročně podporuje!