Třídění odpadu podruhé

V tomto příspěvku se opět vracíme k ožehavému tématu, jímž je ODPAD a jeho TŘÍDĚNÍ.

Důvody třídění můžeme shrnout do několika bodů:

Tříděný odpad nekončí na skládce – šetří se tak místo v přírodě a v našem okolí.

Směsné odpady většinou už nikdo netřídí a popeláři je vozí rovnou na skládku, v lepším případě do spalovny. Průměrný občan ČR vyprodukuje ročně téměř 200 kg směsného odpadu.

Vytříděný odpad je možné dále využít a ušetřit tak PRIMÁRNÍ SUROVINY, JAKO UHLÍ, DŘEVO, ROPU NEBO RŮZNÉ RUDY.

K výrobě nových věcí se využije vytříděný odpad, takže se nemusí zbytečně plýtvat přírodními zdroji a těžit vzácné suroviny. Recyklací jedné tuny papíru se ušetří 1.1 tuny dřeva.

Recyklací odpadu pomůžeme ušetřit značné množství energie a zároveň pomáháme snižovat množství produkovaného CO2.

Vždy je snazší vyrobit novou věc ze správně vytříděných odpadů než ji vyrábět z primárních surovin. Využitím střepů lze snížit vznik CO2 při výrobě nového skla o více jak 40%.

Tříděním odpadů významně šetříme přírodu.

Jen tříděním papíru se ročně zachrání skoro 2 miliony stromů!

Tím, že třídíme odpady, šetříme i svoje peníze.

Pro někoho je důležitá motivace finanční. Například na směsný odpad po pořádném vytřídění potřebuje menší popelnici. Navíc pro vesnici, kde žijeme, jsou náklady na tříděný odpad nižší než náklady na směsný odpad odvážený na skládku. Tříděním se ušetří peníze, které se dají použít jinde, třeba na stavbu nového hřiště?). Průměrně stojí obce v ČR směsný odpad 18-krát více než odpad vytříděný.

Obec Lešná má smlouvu s odpadovým Centrem Bystřice pod Hostýnem, kam se sváží odpad netříděný, ale lze zde zavážet i objemnější odpad viz odkaz na stránkách obce.

Celý příspěvek

Stanovnice – zásobárna vody pro Valašsko

Po dvou letech jsme byli shlédnout s Komisí životního prostředí a spolkem Za zdravé Lešensko, jak jsou na tom přítoky do Stanovnice. Zjistili jsme, že po vcelku deštivém jaru není situace vážná, ale ani také neteče z hlavního přítoku nikterak mnoho vody! Proto záleží na každém z nás, jak vodu z krajiny, hlavně tu pitnou, využíváme a jak s ní dokážeme hospodařit, resp. šetřit. Inspirací může být řešení situace v Dolních Březanech.

Využití léčivých bylin

Dne 18. 5. 2019 jsme v rámci Květinové slavnosti na Zámku Lešná u Valašského Meziříčí pořádali přednášku o využití léčivých bylin. Přednášejícím byl skvělý pan Mgr. Stanislav Chumchal, který početnému publiku předával své letité znalosti a zkušenosti. Tímto bychom jemu i všem zúčastněným chtěli poděkovat za účast.

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019

Tradičně se 12 občanů Jasenice (věrní akci Ukliďme Česko) zúčastnili i přes ranní nepřízeň aprílového počasí každoročně vyhlášené akce. Pytlů s odpadem bývá již méně než například před čtyřmi lety, kdy jsme začínali, ale i tak dost na odvoz traktorem s vlečkou.Jak si vedli naši nejmenší účastnici se můžete podívat na fotogalerii.

Setkání na DEZE

Pravidelné setkávání se se zástupci firmy Deza, a.s. a ekologickými spolky i organizacemi našeho mikroregionů se konalo letos již pošesté.

Nejprve jsme podnikli výjezd autobusem do areálu firmy, kde nás čekalo představení ekologických opatření roků 2017 a 2018 v podobě  prohlídky nových zásobníků, lagun pro záchyt vody, které je žalostně málo v Bečvě a firmě hrozí odstávka výroby (letos již několikátá)!

Překvapením pro nás byly spokojené kačenky, využívající vodní plochu laguny!
„S nedostatkem vody se potýkáme již dlouhodoběji, proto přistupujeme ke krokům, jako byla výstavba laguny nebo bude plánovaná bio čistička vody“, sdělil nám Dr. Obermajer.

Tady nás napadá otázka: Jaký důvod vedlo například Ministerstvo životního prostředí, které vydalo S O U H L A S N É Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

k záměru výstavby Hi tech zpracování plastů včetně povrchových úprav – lokalita Lešná v průmyslové zóně, Valašské Meziříčí? Budoucí firma bude také používat vodu! Určitě ne v malém množství! Pokud máte i „ekologické myšlení“, zkuste si odpovědět sami….

Ale vraťme se k našemu pracovnímu jednání na Deze.

Dr. Obermajer  prezentoval DEZU na tématech: ekologické investice, IRZ, kontroly státní správy. Vyjádřil se  k integrovaným povolením, které řeší komplexně i vlivy a dopady na životní prostředí. Fa Deza má toto povolení pro energetiku, vodní hospodářství, spalovnu, organik, soubor chemických výrob a je pravidelně podrobována kontrolami ze strany ČI životního prostředí i krajskou hygienickou stanicí!
Přiznání někdy bolí, ale všechny havárie (letos jich bylo již 5!) jsou na tyto instituce hlášeny! I když se zavádění kamerového systémů do jednotlivých provozů osvědčilo, jak tvrdí i Dr. Obermajer, přece se my řadoví občané, žijící kolem dokola Dezy bojíme, aby nepřišlo něco horšího!

Na otázku, zda je DEZA dobrý soused? si můžeme opět odpovědět sami. Někomu poskytuje práci, jinému znepříjemňuje žití.

Všechny ty oxidy síry (SO2),  oxidy dusíku (NO2),  oxidy uhelnaté (CO),  oxidy uhličité (CO2), tuhé znečišťující látky (TZL), těkavé organické látky (VOC), které dle tabulek (viz odkaz http://www.deza.cz/deza-a-zivotni-prostredi) nejsou zanedbatelné!
I když jsme byli ujištěni, že se Deza stále snaží omezovat dopady na vliv životního prostředí, je to pořád v našem mikroregionu – chemická firma!!!

V budoucnu čeká Dezu ještě mnoho  investic, v nejbližší době to bude investice do nízkoenergetických hořáků, které by měly snížit emise SO2 do ovzduší (hurááá!) nebo výstavba  bio čističky, která je dlouhodobě plánovaná, ale zatím nebyla realizována.

Budeme doufat, že všichni, jak se říká: „ve zdraví přežijeme, a dočkáme se těch lepších zítřků!“  i s Dezou.