Expedice komise životního prostředí k pramenům Stanovnice

Stanovnice (nazývaná též Karolinka) je vodní nádrž nacházející se ve stejnojmenném údolí pohoří Javorníky, poblíž města Karolinka, v okrese Vsetín. Voda z vodního díla Stanovnice patří mezi nejkvalitnější v povodí Moravy, což nás odběratelé velice těší.  Mimochodem i obec Lešná, konkrétně – místní část Jasenice je napojena na vodovodní řád, využívající právě vodu ze Stanovnice!

Stanovnice pramení přímo na úbočí Javorníků a natéká do hluboké nádrže, kde se zdržuje dlouhou dobu a voda se zde neprohřívá. V povodí nejsou téměř žádné vesnice, které by do přítoků produkovaly znečištění či nadbytečné živiny, vyskytuje se zde vlastně pouze roztroušená zástavba. V místě samém pak není téměř žádný průmysl a velké zemědělské podniky chybí úplně.

Přehrada Stanovnice (Karolinka) byla vybudována pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou. Zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 250 litrů za vteřinu a minimální průtok pod nádrží ve výši 30 litrů za vteřinu. Hráz je 35,5 metru nad terénem a v koruně má délku 391,5 metrů. Nádrž o objemu 7,65 milionů krychlových metrů byla uvedena do provozu v roce 1985. Výpustné a odběrné zařízení je umístěno v kruhové odběrné věži, která je přístupná pouze štolou v hrázi a umožňuje odběr vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. V roce 1995 zde byla instalována malá vodní elektrárna s dvěma turbínovými soustrojími. Kapacita bezpečnostního přelivu je při maximální hladině 104 kubíků za vteřinu (http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila/karolinka).

Co se však skrývá za těmito údaji, se vydali zjistit členové Komise životního prostředí obce Lešná.  Zjistili, že prameny a přítoky Stanovnice vysychají, tak jak je tomu i všude jinde. Periodická sucha v malých vodních tocích jsou způsobena klimatickými změnami, ale i  nevhodným hospodařením se srážkovou i povrchovou vodou. Působí -li tyto faktory najednou, dochází k rychlým poklesům vodní hladiny až úplnému vyschnutí dlouhých úseků toků. Takové změny jsou pro vodní hospodářství, ale i vodní faunu často fatální.

Zamysleme se nad budoucností. Určitě chceme věřit, že dlouhodobá koncepce z vyšších  míst k zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může jako přírodní fenomén nepředvídatelně vyskytnout, pomůže řešit mnohé!

Co však můžeme udělat my jako jednotlivci, bude záležet jen a jen na nás, jak se chováme a zachováme k vodě jako nenahraditelnému životnímu zdroji ve svých domácnostech.