Setkání na DEZE

Pravidelné setkávání se se zástupci firmy Deza, a.s. a ekologickými spolky i organizacemi našeho mikroregionů se konalo letos již pošesté.

Nejprve jsme podnikli výjezd autobusem do areálu firmy, kde nás čekalo představení ekologických opatření roků 2017 a 2018 v podobě  prohlídky nových zásobníků, lagun pro záchyt vody, které je žalostně málo v Bečvě a firmě hrozí odstávka výroby (letos již několikátá)!

Překvapením pro nás byly spokojené kačenky, využívající vodní plochu laguny!
„S nedostatkem vody se potýkáme již dlouhodoběji, proto přistupujeme ke krokům, jako byla výstavba laguny nebo bude plánovaná bio čistička vody“, sdělil nám Dr. Obermajer.

Tady nás napadá otázka: Jaký důvod vedlo například Ministerstvo životního prostředí, které vydalo S O U H L A S N É Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

k záměru výstavby Hi tech zpracování plastů včetně povrchových úprav – lokalita Lešná v průmyslové zóně, Valašské Meziříčí? Budoucí firma bude také používat vodu! Určitě ne v malém množství! Pokud máte i „ekologické myšlení“, zkuste si odpovědět sami….

Ale vraťme se k našemu pracovnímu jednání na Deze.

Dr. Obermajer  prezentoval DEZU na tématech: ekologické investice, IRZ, kontroly státní správy. Vyjádřil se  k integrovaným povolením, které řeší komplexně i vlivy a dopady na životní prostředí. Fa Deza má toto povolení pro energetiku, vodní hospodářství, spalovnu, organik, soubor chemických výrob a je pravidelně podrobována kontrolami ze strany ČI životního prostředí i krajskou hygienickou stanicí!
Přiznání někdy bolí, ale všechny havárie (letos jich bylo již 5!) jsou na tyto instituce hlášeny! I když se zavádění kamerového systémů do jednotlivých provozů osvědčilo, jak tvrdí i Dr. Obermajer, přece se my řadoví občané, žijící kolem dokola Dezy bojíme, aby nepřišlo něco horšího!

Na otázku, zda je DEZA dobrý soused? si můžeme opět odpovědět sami. Někomu poskytuje práci, jinému znepříjemňuje žití.

Všechny ty oxidy síry (SO2),  oxidy dusíku (NO2),  oxidy uhelnaté (CO),  oxidy uhličité (CO2), tuhé znečišťující látky (TZL), těkavé organické látky (VOC), které dle tabulek (viz odkaz http://www.deza.cz/deza-a-zivotni-prostredi) nejsou zanedbatelné!
I když jsme byli ujištěni, že se Deza stále snaží omezovat dopady na vliv životního prostředí, je to pořád v našem mikroregionu – chemická firma!!!

V budoucnu čeká Dezu ještě mnoho  investic, v nejbližší době to bude investice do nízkoenergetických hořáků, které by měly snížit emise SO2 do ovzduší (hurááá!) nebo výstavba  bio čističky, která je dlouhodobě plánovaná, ale zatím nebyla realizována.

Budeme doufat, že všichni, jak se říká: „ve zdraví přežijeme, a dočkáme se těch lepších zítřků!“  i s Dezou.

Volby 2018

Poděkování všem naším příznivcům, kteří nás podpořili v těchto volbách!

Počet zvolených zastupitelů v obci

NEZÁVISLÍ 7 OBCÍ (27,46 % hlasů)

strana získala 3 228 hlasů (obsadili 5 mandátů)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (26,58 % hlasů)

obhajuje 2 mandáty, strana získala 3 124 hlasů (obsadili 4 mandáty)

Za zdravé Lešensko (21,68 % hlasů)

strana získala 2 548 hlasů (obsadili 3 mandáty)

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Z NAŠICH VESNIC (19,94 % hlasů)

strana získala 2 344 hlasů (obsadili 3 mandáty)

Komunistická strana Čech a Moravy (4,35 % hlasů)

obhajuje 1 mandát, strana získala 511 hlasů (obsadili 0 mandátů)