Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019

Tradičně se 12 občanů Jasenice (věrní akci Ukliďme Česko) zúčastnili i přes ranní nepřízeň aprílového počasí každoročně vyhlášené akce. Pytlů s odpadem bývá již méně než například před čtyřmi lety, kdy jsme začínali, ale i tak dost na odvoz traktorem s vlečkou.Jak si vedli naši nejmenší účastnici se můžete podívat na fotogalerii.

Setkání na DEZE

Pravidelné setkávání se se zástupci firmy Deza, a.s. a ekologickými spolky i organizacemi našeho mikroregionů se konalo letos již pošesté.

Nejprve jsme podnikli výjezd autobusem do areálu firmy, kde nás čekalo představení ekologických opatření roků 2017 a 2018 v podobě  prohlídky nových zásobníků, lagun pro záchyt vody, které je žalostně málo v Bečvě a firmě hrozí odstávka výroby (letos již několikátá)!

Překvapením pro nás byly spokojené kačenky, využívající vodní plochu laguny!
„S nedostatkem vody se potýkáme již dlouhodoběji, proto přistupujeme ke krokům, jako byla výstavba laguny nebo bude plánovaná bio čistička vody“, sdělil nám Dr. Obermajer.

Tady nás napadá otázka: Jaký důvod vedlo například Ministerstvo životního prostředí, které vydalo S O U H L A S N É Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

k záměru výstavby Hi tech zpracování plastů včetně povrchových úprav – lokalita Lešná v průmyslové zóně, Valašské Meziříčí? Budoucí firma bude také používat vodu! Určitě ne v malém množství! Pokud máte i „ekologické myšlení“, zkuste si odpovědět sami….

Ale vraťme se k našemu pracovnímu jednání na Deze.

Dr. Obermajer  prezentoval DEZU na tématech: ekologické investice, IRZ, kontroly státní správy. Vyjádřil se  k integrovaným povolením, které řeší komplexně i vlivy a dopady na životní prostředí. Fa Deza má toto povolení pro energetiku, vodní hospodářství, spalovnu, organik, soubor chemických výrob a je pravidelně podrobována kontrolami ze strany ČI životního prostředí i krajskou hygienickou stanicí!
Přiznání někdy bolí, ale všechny havárie (letos jich bylo již 5!) jsou na tyto instituce hlášeny! I když se zavádění kamerového systémů do jednotlivých provozů osvědčilo, jak tvrdí i Dr. Obermajer, přece se my řadoví občané, žijící kolem dokola Dezy bojíme, aby nepřišlo něco horšího!

Na otázku, zda je DEZA dobrý soused? si můžeme opět odpovědět sami. Někomu poskytuje práci, jinému znepříjemňuje žití.

Všechny ty oxidy síry (SO2),  oxidy dusíku (NO2),  oxidy uhelnaté (CO),  oxidy uhličité (CO2), tuhé znečišťující látky (TZL), těkavé organické látky (VOC), které dle tabulek (viz odkaz http://www.deza.cz/deza-a-zivotni-prostredi) nejsou zanedbatelné!
I když jsme byli ujištěni, že se Deza stále snaží omezovat dopady na vliv životního prostředí, je to pořád v našem mikroregionu – chemická firma!!!

V budoucnu čeká Dezu ještě mnoho  investic, v nejbližší době to bude investice do nízkoenergetických hořáků, které by měly snížit emise SO2 do ovzduší (hurááá!) nebo výstavba  bio čističky, která je dlouhodobě plánovaná, ale zatím nebyla realizována.

Budeme doufat, že všichni, jak se říká: „ve zdraví přežijeme, a dočkáme se těch lepších zítřků!“  i s Dezou.

Volby 2018

Poděkování všem naším příznivcům, kteří nás podpořili v těchto volbách!

Počet zvolených zastupitelů v obci

NEZÁVISLÍ 7 OBCÍ (27,46 % hlasů)

strana získala 3 228 hlasů (obsadili 5 mandátů)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (26,58 % hlasů)

obhajuje 2 mandáty, strana získala 3 124 hlasů (obsadili 4 mandáty)

Za zdravé Lešensko (21,68 % hlasů)

strana získala 2 548 hlasů (obsadili 3 mandáty)

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Z NAŠICH VESNIC (19,94 % hlasů)

strana získala 2 344 hlasů (obsadili 3 mandáty)

Komunistická strana Čech a Moravy (4,35 % hlasů)

obhajuje 1 mandát, strana získala 511 hlasů (obsadili 0 mandátů)

Volby 2018

Volební program

 • Ochrana přírody, životního prostředí a zdraví občanů před škodlivými vlivy v lokalitě Lešenska.
 • Zprůhlednění hospodaření obce a větší informovanost pro veřejnost.
 • Osadní výbory pro jednotlivé místní části obce Lešná.
 • Bezpečnost na komunikacích Lešenska.
 • Podpora obce pro volnočasové aktivity.
 • Setkávání s odborníky na aktuální témata dle potřeb občanů.

Chceme pro Vás

 • spolurozhodování občanů Lešenska o důležitých změnách
  (veřejná projednávání, setkávání s občany, atd.)
 • větší informovanost občanů o dotačních programech, pomoc při
  jejich realizaci
 • spravedlivost ve financování jednotlivých místních částí obce
 • novou kanalizaci, kvalitní pitnou vodu
 • sběrný dvůr, aktuální řešení sezónního odpadu, atd.
 • bezpečné přechody pro chodce
 • výsadba zeleně a vybudování nových odpočinkových míst
 • zajištění dostupnosti nákupu potravin v jednotlivých místních částech obce
 • aktivity, cílené pro seniory a matky s dětmi
 • podpora sportu pro děti a mládež
Obrázek

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

V sobotu 7. dubna jsme se zůčastnili akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. 14 účastníků se rozdělili na skupinky a každá vyfasovala pytle, rukavice i obcerstvení 🙂 a vydala se na různá místa místní části obce Lešná – Jasenice s nadšením ulovit, co nejvíce. Letos bylo odpadu méně, vzhledem k tomu, že akce probíhá již čtvrtým rokem, je to znát! První roky jsme nasbírali vždy mnohem více odpadu.

 

Co nového můžete spatřit na vycházce kolem Jasenického potoka?

Pokud se vydáte na „špacír“ kolem Jasenického potoka, čeká vás  možnost posezení na lavičce, která byla obcí zakoupena a umístěna v prostoru u kapličky (směr Mštěnovice). Pouhá čtvrthodinka v zeleni zvyšuje nejen vaši pracovní kapacitu, výkon a motivaci, ale také se budete mnohem lépe soustředit. Pobyt v přírodě navíc odbourává stres i úzkost a přispívá k duševní pohodě.

Nerozbiješ! Nezničíš! Neodhodíš! Neznečistíš! To jsou hesla, která (doufám) nebudou muset viset v blízkém okolí, neboť pár měsíců po akci „Ukliďme Česko“ se v Jasenickém potoku objevily modré pytle plné odpadu.

Je to smutné – i takoví jsou mezi námi!!!!  Musíme věřit, že si novou lavičku „uhlídáme“, a že se stane místem odpočinku pro cyklisty, výletníky i pro ty, kdož jen tak procházejí kolem na dlouhá léta!

Co nového na Lešensku?

Vytrvalost firmy Lakovna Hajdík ve věci výstavby nové galvanovny v průmyslové zóně, která sousedí v prostředí naších místních částí obce Lešná, je neutuchající!

Nevzdávají se však ani občané Lešenska, kteří žijí v již zatíženém životním prostředí viz fota z jednoho krásného nědělního dopoledne.

Co zbývá, jak se bránit? Nechceme věřit, že názory (petice, stížnosti) prostých občanů budou zatlačeny do pozadí, proto burcujeme na všechny strany a doufáme, že zvítězí právo na život v lepším a zdravějším životním prostředí!