Co nového na Deze?

Již po několikáté se setkali zástupci ekologických spolků na Deze a.s., aby měli možnost diskuze, co konkrétního všechny zajímá nejvíce, a to je znečišťování ovzduší v našem regionu.

Pan Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D (tiskový mluvčí Deza, a.s.) si připravil prezentaci s údaji a srovnáním, kolik firma Deza a.s. přispívá i na ekologii, jakým organizacím a na jaké oblasti.

Například dvacet milionů za rok na ekologii není málo od firmy, která patří mezi největší znečišťovatele ovzduší v širokém okolí. Je však potřeba říct, že částky, které dostaly naše ekologické spolky a organizace se pohybovaly v řádech několika málo tisíců – zpravidla do dvaceti tisíc.

Ekologické organizace jsou neziskové. Těžištěm jejich činnosti je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi samosprávou, státní správou, veřejností a podnikatelskou sférou. Proto chceme a snažíme se na svou činnost i vzdělávací získávat finanční prostředky sponzorsky, abychom uskutečňovali veřejný zájem na zdravém prostředí pro život a na ochraně přírody formou praktických aktivit, které závisí jako vše, na financích!