Jak lesy kolem Stanovnice zadržují vodu?

I lesům kolem vodní nádrže Stanovnice se kůrovec bohužel nevyhýbá. Některé břehy a kopce jsou již vykáceny. Tam, kde byly osázeny smíšené lesní porosty je situace pozitivní. Budeme doufat, že si příroda poradí a naše výjimečná zásobárna vody pro široké okolí bude mít pořád z čeho čerpat!