Expedice komise životního prostředí k pramenům Stanovnice

Stanovnice (nazývaná též Karolinka) je vodní nádrž nacházející se ve stejnojmenném údolí pohoří Javorníky, poblíž města Karolinka, v okrese Vsetín. Voda z vodního díla Stanovnice patří mezi nejkvalitnější v povodí Moravy, což nás odběratelé velice těší.  Mimochodem i obec Lešná, konkrétně – místní část Jasenice je napojena na vodovodní řád, využívající právě vodu ze Stanovnice!

Celý příspěvek

Výsledky Ukliďme Česko 2017

Členové ČSOP Jasenice, Za Zdravé Lešensko a ČČK se v sobotu 8. 4. 2017, i přes nepřízeň počasí, zúčastnili celostátní akce „Ukliďme Česko“ s výsledkem sběru cca 300 kg odpadu.

Jako tradičně jsme našli i kuriozní odpad!

Všem aktivním patří velké poděkování za účast! Věříme, že i příští rok bude pro nás výzvou!

Setkání s ministrem Životního prostředí Richardem Brabcem

Setkání s ministrem Životního prostředí Richardem Brabcem se konalo V Sýpce ve Valašském Meziříčí. Pan ministr nebyl ve Valašském Meziříčí poprvé. Mezi pozvanými byl i náš spolek Za Zdravé Lešensko. Na programu byly ekologické záležitosti týkající se kůrovce na Valašsku, přehrady Skalička, klimatických změn, vodního hospodářství a dalších – například  elektromobilů v budoucnosti!

Zúčastnění měli možnost diskutovat na palčivá témata. Pan ministr zhodnotil i úspěchy MŽP, včetně nepovedených záměrů.

Celá akce je dokumentována na FB města Valašské Meziříčí.

Jeřábové aleje na Lešensku vysázeny

Poslední říjnové dny byly v okolí obcí Lešenska ve znamení výsadby stromů. Připravovali jsme se ale dlouho předtím. Děti ve škole vyráběly z přírodních materiálů v hodinách výtvarné výchovy a v hodinách informatiky navrhovaly plakáty a pozvánky na akci o výsadbě stromů.

Pro širokou veřejnost proběhla úterý 18. 10. 2016 přednáška o významu jeřabin pro člověka, zvěř i ptactvo. Na zámku v Lešné nás seznámil pan Mgr. Chumchal s využitím jeřabin a dalších léčivých bylin. Zároveň jsme si mohli prohlédnout velmi pěkné výrobky dětí z mateřské a základní školy z 2. třídy, které byly vytvořeny z přírodních materiálů a z jeřabin.

Seznámili jsme se s projektem o výsadbě jeřábů, který byl rozdělen do tří etap.

S výsadbou stromů jsme začínali 19. 10. 2016 v areálu Mateřské školy v Lešné. Zde byly vysázeny 3 kusy jeřábů – ptačí, oskeruše a břek, aby je děti mohly porovnávat a sledovat rozdíly mezi nimi. Stromečky si děti označily a budou se o ně starat.

V sobotu 22. 10. 2016 jsme vysadili 20 stromků jeřábů břek kolem silnice z Jasenice do Hostašovic. Byla to radostná práce. Díry již byly vyvrtány, tak jsme jen sadili, uvazovali a hnojili.

Celý příspěvek

Co příroda neschová

Padající listí, hnědnoucí rákos, schnoucí tráva, ranní opary a mlhy, to vše k podzimu patří. Na procházkách podzimní přírodou jsou to především barvy, které nás uchvátí svojí krásou.

Vždyť podzim není o tom, že lidi sedí zavření doma, protože se jim nikam nechce v ošklivém počasí. Podzim dává hodně možností. Například projít se do parku mezi listy. Uvidíte, ale hlavně uslyšíte to krásné šumění jako by vám někdo něco chtěl pošeptat něco jako: Pojď blíž, pojď a vezmi  si mě na památku, já ti to jednou oplatím. Vždyť to není tak těžké porozumět přírodě a hlavně podzimu.

Celý příspěvek

Říjen – měsíc jeřabin

Tak jsme nazvali aktivity, které budou doprovázet výsadbu 35 ks stromů jeřábů, a které bude realizovat spolek Za Zdravé Lešensko, z.s ve spolupráci s obcí, základní i mateřskou školou, zámkem v Lešné, spolu s dalšími spolky a organizacemi, širokou veřejností, zkrátka se všemi, kteří se zajímají o životní prostředí a život kolem nás. Velmi se do realizace celé akce zapojují členové komise pro ŽP a školství, pořádají aktivity pro ZŠ – tvoření z jeřabin ve spolupráci s učitelkami ZŠ.

V hodinách informatiky nám žáci pomohli vytvořit plakát, aby se lidé o této akci dozvěděli.

Projekt propojí i teoretické znalosti, které se děti dozvědí v hodinách přírodopisu o jeřábech, s praktickým tvořením v hodinách výtvarné výchovy. Ale hlavně se i děti budou podílet fyzicky na výsadbě. Z  každé třídy bude několik žáků vybráno, aby reprezentovalo třídu a jeřáby kolem silnice pomohlo vysadit. V mateřské škole budou děti pod vedením učitelek vyrábět z jeřabin a podzimních přírodnin.

Celý příspěvek

Studánky a prameny – jejich význam v současnosti

Zdroje vody do přírody vždy patřily. Před „člověkem“ to však byla spíše přirozená napajedla zvěře a teprve s příchodem člověka nastal rozvoj „studánek“. Nejprve lovecké praménky, posléze především „agrotechnické studánky“, později se připojily i funkce studánek „poutní“ a turistické.

Potřebujeme vlastně studánky? Pokud by neexistovala žádná „studánková péče“, studánky by se po čase patrně vrátily ke svému přirozenému stavu. Je to podobné jako s památkami (také je člověk bezprostředně k životu nepotřebuje), takže je klidně můžeme nechat zchátrat?

Co vlastně člověka dělá člověkem? Existují lidé, kteří nemyslí jen na svůj spokojený život, ale mají chuť, sílu a odhodlání něco dělat i mimo svůj soukromý horizont. Proč se tedy třeba nestarat o studánku, kterou znají již mnoho let, vyprávějí o ní pamětníci, chodí okolo? Někdy výsledky nejsou příliš „přesvědčivé“, neboť cílem není kamenná stavba „exkluzivní studánka“, ale udržet „historickou paměť“ krajiny a aktivizovat další rodiny, kolektivy se vztahem k přírodě.

GALERIE