Přírodní prameny v okolí Jasenice

Při svých toulkách krajinou kolem Jasenice a procházkách se členové ZO 4 ČSOP Jasenice zaměřili na přírodní prameny, které by zasloužili zviditelnit. O jednom takovém jsme již informovali před několika lety. Jedná se o pramen, který odtéká do Vysockého potoka a dál se vlévá do Jasenického potoka (viz obrázek 1). Druhým pramenem je právě pramen Vysockého potoka, který vyvěrá ze země na úpatí začínající lesíka pod místní části obce Lešná – Vysokou (obrázek 2). Členy ČSOP napadlo, že tyto místa by si zasloužila označení (nadstřešení), aby náhodní kolemjdoucí věděli, že právě zde pramení malé vodní toky, v současné době, kdy je voda a zvlášť ta přírodní, tak vzácná.

Na internetových stránkách (https://www.estudanky.eu) lze nalézt mapu studánek a pramenů. I když ty naše tam nejsou zaneseny, važme si těchto ojedinělých přírodních úkazů, jelikož jsou dnes vzácností! Poděkování patří nejen členům ZO4 ČSOP Jasenice, ale také naší obci Lešná, která činnost spolků každoročně podporuje!