Výsledky loňského zimního kola Živé zahrady

Pozorování provedlo celkem 231 zahrad. Nejvyšší hodnocení, 7,8 bodu získala zahrada ZŠ Jílové. Nejčastěji pozorovaným druhem byla sýkora koňadra (90%), následována kosem černým (88%) a sýkorou modřinkou (84%). Na 87% zahrad byly pozorováni vrabci. Bohužel část mapovatelů neuvedla, o jaký vrabčí druh se jednalo. Zajímavostí určitě je, že na každé jedenácté zahradě byla k vidění veverka. A na celkem 20ti zahradách neměli žádné ptačí krmítko.