Jeřábové aleje na Lešensku vysázeny

Poslední říjnové dny byly v okolí obcí Lešenska ve znamení výsadby stromů. Připravovali jsme se ale dlouho předtím. Děti ve škole vyráběly z přírodních materiálů v hodinách výtvarné výchovy a v hodinách informatiky navrhovaly plakáty a pozvánky na akci o výsadbě stromů.

Pro širokou veřejnost proběhla úterý 18. 10. 2016 přednáška o významu jeřabin pro člověka, zvěř i ptactvo. Na zámku v Lešné nás seznámil pan Mgr. Chumchal s využitím jeřabin a dalších léčivých bylin. Zároveň jsme si mohli prohlédnout velmi pěkné výrobky dětí z mateřské a základní školy z 2. třídy, které byly vytvořeny z přírodních materiálů a z jeřabin.

Seznámili jsme se s projektem o výsadbě jeřábů, který byl rozdělen do tří etap.

S výsadbou stromů jsme začínali 19. 10. 2016 v areálu Mateřské školy v Lešné. Zde byly vysázeny 3 kusy jeřábů – ptačí, oskeruše a břek, aby je děti mohly porovnávat a sledovat rozdíly mezi nimi. Stromečky si děti označily a budou se o ně starat.

V sobotu 22. 10. 2016 jsme vysadili 20 stromků jeřábů břek kolem silnice z Jasenice do Hostašovic. Byla to radostná práce. Díry již byly vyvrtány, tak jsme jen sadili, uvazovali a hnojili.

Žáci 7. třídy Základní školy v Lešné udělali krásnou tečku za celou akcí. Vysadili 12 stromků jeřábů břek kolem silnice z Lešné na Vysokou. Žáci opatřili jednotlivé stromky cedulkou za každou třídu od 1. po 9., aby bylo zřejmé, že jsou symbolicky předány do patronátu jednotlivých tříd. Samozřejmě stromek „sedmáků“ byl i vyzdoben.

Věříme, že děti budou nejčastějšími návštěvníky a ochránci svých stromů – jeřábů.

Také doufáme, že výsadbou stromů alespoň částečně zlepšíme ovzduší, ale především, že podobnými akcemi probudíme zájem dětí pečovat o přírodu a zajímat se o životní prostředí, ve kterém žijeme.

Poděkování patří všem spolupracujícím a aktivně se podílejícím na projektu:

Chceme poděkovat panu Zdeňku Stodůlkovi, který zajistil zdarma zapůjčení stroje na vykopání děr a spolu s panem Milanem Kološem je vykopali pro všechny stromky. Děkujeme Květinářství – Alena Horáková, která darovala hnojivo po celou dobu růstu. Kromě toho se paní Horáková velmi aktivně podílela spolu s paní Petrou Macháčkovou na výtvarném tvoření z jeřabin. Děkujeme I pracovníkům z Obce Lešná, kteří pomáhali při výsadbě a budou se o stromky pečlivě starat. Poděkování patří i paní Ing. Markétě Konvičkové, která zdarma poskytla odborné poradenství ve výběru a výsadbě. Děkujeme Základní i Mateřské škole v Lešné za zapojení do tohoto projektu!

Také děkujeme za nabídku přípravy lektorských programů pracovníkům Muzea regionu Valašsko, p. o. zámku v Lešné. Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili!

„Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a běžců RunCzech.“