Setkání zástupců spolků Valašskomeziříčského regionu

Setkání zástupců spolků Valašskomeziříčského regionu (ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP Jasenice, Za Krásno krásnější, Za Zdravé Lešensko) a zástupců Deza a.s. se stává každoroční tradicí. Jedinečnost setkání spočívá v otevřené komunikaci. Tentokrát jsme se setkali v polovině června a jako první zazněla informace, že by mohl pan Babiš „koupit“ pro chemický průmysl výhodnější integrované povolení v rámci povolených norem pro znečišťování, což bylo vyvráceno, jelikož taková záležitost není vůbec možná z právního hlediska!

Některá zařízení, u nichž existuje vysoké riziko negativního vlivu na životní prostředí (např. slévárny, spalovny odpadu, velké skládky, chemické závody) potřebují pro svůj provoz tzv. integrované povolení.

V tomto integrovaném povolení se stanoví závazné podmínky k provozu takového zařízení a povolení nahrazuje vícero jednotlivých povolení, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů (v oblasti ochrany vod, ovzduší, přírody a krajiny apod.), které musí provozovatel zařízení získat v rámci svého provozu.

Kvalita ovzduší v České republice i přes přijímání množství legislativních a finančních opatření v posledních letech stagnuje, zdraví více než poloviny občanů zatěžují překračované imisními limity pro znečišťující látky v regionech ČR.
Na setkání bylo zkonstatováno, že v posledních letech nejsme již tolik sužování zápachem jako v letech minulých. To však neznamená, že bychom byli spokojeni. Proto vítáme, že jsme na setkání byli seznámeni se záměry Dezy a. s. například ekologizovat teplárnu, provést biologizaci (hodnotitelné úpravy) odpadní vody, a co trápí firmu i nás v okolí nejvíce je pořád nedokonalá hermetizace (vzduchotěsné uzavření) procesů s výrobou estérů, které pociťujeme v ovzduší i jako mnohdy stále nesnesitelný zápach!

Informovanost občanů, zvláště v našem regionu, zatíženém chemickým průmyslem je jednou z forem snažení se naších ekologických spolků, jakož i „hlídání“ dalších kroků a aktivit Deza a.s. či nových možných investorů v našem malém regionu, protože jak říká jedno známé přísloví: „Čert nikdy nespí!“ Nechceme vystupovat jako rebelové, ale jako partneři, neboť naším heslem i posláním je a bude ekologické myšlení a ochrana přírody!

8