Uklízíme pro nás

Dne 23. 4. 2016 proběhla akce spolku Za zdravé Lešensko a Obecního úřadu v Lešné pod názvem „Uklízíme pro nás“ v obcích Lešná, Jasenice a Vysoká. Naše okolí jsme zbavili cca 800 kg odpadu a radovali jsme se, jak je u nás krásně. Nemáme bohužel společné foto, protože jsme se nesešli na jednom místě… Zapojilo se 19 dospělých a 10 dětí. Pěkné bylo též závěrečné opékání.