Jeřábové aleje na Lešensku

Velice si ceníme, že Nadace Partnerství na základě naší žádosti podpořila projekt Jeřábové aleje na Lešensku, který náš spolek Za Zdravé Lešensko bude realizovat ve spolupráci s obcí letos na podzim. Více o projektu nadace naleznete zde.

Získali jsme finanční podporu na výsadbu dvou alejí jeřábů břeků kolem obecních komunikací z Lešné na Vysokou a z Jasenice do Hostašovic. Celkem chceme vysadit 35 stromů, z nichž 3 stromky vysadíme i na zahradě mateřské školy.

Výsadba bude mít význam pro obyvatele obcí, pro děti, které chodí pěšky z Vysoké do ZŠ v Lešné, pro turisty, cyklisty a v neposlední řadě pro zvěř, včely i ptactvo. Přispěje ke zlepšení životního prostředí a upozorní na důležitost péče o ně. Pro náš projekt jsme vybrali dle odborných poradců jako hlavní dřevinu pro aleje jeřáb břek. Další dva druhy jeřábů – jeřáb ptačí a jeřáb oskeruše jen jako doplnění pro ukázku rozdílnosti – vysadíme pak do zahrady mateřské školy. Výsadba těchto dřevin umožní dětem sledovat postupný růst a vývoj stromů. Patronací nad konkrétními stromky k nim získají děti osobní vztah.

Akce bude realizována letos na podzim za účasti široké veřejnosti, ve spolupráci s obecním úřadem, mateřskou i základní školou v naší obci, a se všemi, kteří už pomoc přislíbili.

Zveme vás všechny, kteří máte zájem se na této akci jakkoliv podílet.

„Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a běžců RunCzech.“