Říjen – měsíc jeřabin

Tak jsme nazvali aktivity, které budou doprovázet výsadbu 35 ks stromů jeřábů, a které bude realizovat spolek Za Zdravé Lešensko, z.s ve spolupráci s obcí, základní i mateřskou školou, zámkem v Lešné, spolu s dalšími spolky a organizacemi, širokou veřejností, zkrátka se všemi, kteří se zajímají o životní prostředí a život kolem nás. Velmi se do realizace celé akce zapojují členové komise pro ŽP a školství, pořádají aktivity pro ZŠ – tvoření z jeřabin ve spolupráci s učitelkami ZŠ.

V hodinách informatiky nám žáci pomohli vytvořit plakát, aby se lidé o této akci dozvěděli.

Projekt propojí i teoretické znalosti, které se děti dozvědí v hodinách přírodopisu o jeřábech, s praktickým tvořením v hodinách výtvarné výchovy. Ale hlavně se i děti budou podílet fyzicky na výsadbě. Z  každé třídy bude několik žáků vybráno, aby reprezentovalo třídu a jeřáby kolem silnice pomohlo vysadit. V mateřské škole budou děti pod vedením učitelek vyrábět z jeřabin a podzimních přírodnin.

V areálu MŠ budou vysázeny 3 kusy jeřábů – ptačí, oskeruši a břeku, aby je děti mohly porovnávat a sledovat rozdíly mezi nimi. Zároveň budou mít děti příležitost vidět praktický význam jeřábů pro ptactvo. Aleje stromků z Lešné na Vysokou (nad Střelnicí) předáme symbolicky do patronátu jednotlivých tříd základní školy a mateřské školy, tím se děti jistě stanou častějšími návštěvníky a ochránci svých jeřábů. Výsadbou stromů alespoň částečně zlepšíme ovzduší, ale též nabízíme všem obyvatelům udělat něco dobrého pro přírodu, navzájem pro sebe i pro své děti. http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Pro-prijemce/Vysadba-stromu-podzim-2016

Zveme všechny, kteří chtějí být u toho, aby přišli nejdříve na přednášku, a potom také přišli podpořit svou účastí výsadbu, která je rozdělena podle míst, kde se budou stromky sadit.

Nejdříve je třeba vyhloubit díry – nabídl pomoc p. Zdeněk Stodůlka, pak je bude třeba zasypat. Děkujeme za nabídnutou pomoc z řad silných mužů – hasičů. Odborný dozor nad celou výsadbou bude dělat nezištně paní Ing. Markétka Konvičková, p. Kývala ze Zahradnictví KývalaKrhové nám část stromků zdarma přiveze a při 1. výsadbě u mateřské školy nám ukáže, jak správně stromky sadit, připravit oporu a uvázat. Květinářství Horáková nabídlo zdarma hnojivo po celou dobu růstu, kromě toho se paní Horáková velmi aktivně podílí spolu s p. Petrou Macháčkovou na výtvarném tvoření z jeřabin.

9-COLLAGE.jpg

Techničtí pracovníci z Obce Lešná se budou o stromky pečlivě starat.

Těšíme se, že svou účastí, pomocí, či zájmem náš projekt podpoříte.

Harmonogram akcí

18.10. v 16:00 hod – přednáška “ Využití jeřabin v léčitelství i v kuchyni“ na zámku v Lešné

19.10. v 10:00 hod – výsadba 3 ks jeřábů v Mateřské škole v Lešné za účasti rodičů a veřejnosti

20.10. v 10:00 hod – výsadba jeřábů kolem silnice Lešná –Vysoká za účasti žáků ZŠ a  veřejnosti

22.10. v 09:00 hod – výsadba 20 ks jeřábů kolem silnice z Jasenice směr Hostašovice – za účasti veřejnosti, sraz na Točně

 

„Spolupracují a podporují nás:“

Ing. Markéta Konvičková DiS, Květinářství Alena Horáková v Lešné, Zahradnictví Kývala v Krhové, ČSZ Lešná, SDH Lešná, ČCK Jasenice, ZO ČSOP Jasenice, Mateřská škola v Lešné, Základní škola v Lešné

„Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a běžců RunCzech.“