Ukliďme Česko 2023

Jako každoročně se uskutečnila v obci Lešná akce Ukliďme Česko. Letos se sešlo nejvíce účastníků v obci Lešná, zejména mladších, kteří si takto získávají vztah k ekologickému přístupu k přírodě. V obci Jasenice bylo účastníků po méně (jako každoročně), což svědčí o nízké součinnosti občanů v této místní části obce!

Nasbíraný odpad opět představoval některé rarity jako plechové zinkové pláty, gumy od kola, kus koberce a další zajímavé předměty.

Jelikož účastníci sbírali odpadky i kolem cest neodpustím si přidat jednu poznámku: projíždějící řidiči si zásadně pletou komunikace v obci se závodní dráhou! Toť jen z letošní praxe 😦