Studánky a prameny – jejich význam v současnosti

Zdroje vody do přírody vždy patřily. Před „člověkem“ to však byla spíše přirozená napajedla zvěře a teprve s příchodem člověka nastal rozvoj „studánek“. Nejprve lovecké praménky, posléze především „agrotechnické studánky“, později se připojily i funkce studánek „poutní“ a turistické.

Potřebujeme vlastně studánky? Pokud by neexistovala žádná „studánková péče“, studánky by se po čase patrně vrátily ke svému přirozenému stavu. Je to podobné jako s památkami (také je člověk bezprostředně k životu nepotřebuje), takže je klidně můžeme nechat zchátrat?

Co vlastně člověka dělá člověkem? Existují lidé, kteří nemyslí jen na svůj spokojený život, ale mají chuť, sílu a odhodlání něco dělat i mimo svůj soukromý horizont. Proč se tedy třeba nestarat o studánku, kterou znají již mnoho let, vyprávějí o ní pamětníci, chodí okolo? Někdy výsledky nejsou příliš „přesvědčivé“, neboť cílem není kamenná stavba „exkluzivní studánka“, ale udržet „historickou paměť“ krajiny a aktivizovat další rodiny, kolektivy se vztahem k přírodě.

GALERIE